За мен

me

Златомир Златев

Аз съм 31 годишен, Магистър по Био- и Медицинска информатика @ Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Докторант в областите Електронно Инженерство, Електроинженерство и Обработката на Геномни Сигнали @ Факултет по Електроинженерство и Компютърно инженерство, Texas A&M University, College Station, TX, USA. Бакалавърската ми степен е по Стопанско Управление @ Университет за Национално и Световно Стопанство, София, България.

Имам повече от 14 години опит с бази данни и програмиране и съм автор на редица софтуерни приложения.


Научни публикации:

Qian Jia, Ivan Ivanov, Zlatomir Z. Zlatev, Robert C. Alaniz, Brad R. Weeks, Evelyn S. Callaway, Jennifer S. Goldsby, Laurie A. Davidson, Yang-Yi Fan, Lan Zhou, Joanne R. Lupton, David N. McMurray and Robert S. Chapkin, Dietary fish oil and curcumin combine to modulate colonic cytokinetics and gene expression in dextran sodium sulphate-treated mice, British Journal of Nutrition (BJN), 2011 Aug;106(4):519-29. doi: 10.1017/S0007114511000390

Cole M. McQueen, Ryan Doan, Scott V. Dindot, Jessica R. Bourquin, Zlatomir Z. Zlatev, M. Keith Chaffin, Glenn P. Blodgett, Ivan Ivanov, Noah D. Cohen, Identification of Genomic Loci Associated with Rhodococcus equi Susceptibility in Foals, June 03, 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0098710

Патент:

Todorova, G. A. (BG), Zlatev Z. Z. (BG), Gurjeev, V. N. (RU), Gurjeev, N. V. (RU), Patent 61N 1/00 (2006.01), A system for differential diagnostics of the immunity and the structural-functional homeostasis of the human body. (71),(72), Sofia (RU/BG), 09/2006.
Повече за тази система прочетете тук: Информационна научно – изследователска система “Extreme 2002”

Магистърска дипломна работа:

Zlatev, Zlatomir Z., zRMicroArray – Gene expression analysis software, M.S. Thesis, Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University, Bulgaria, 2009

Цялата дипломна работа можете да разтледате на страницата: Софтуер за анализ на генна експресия.

Книга:

Todorova, G. A., Zlatev Z. Z., Gurjeev, V. N., Gurjeev, N. V., The clean large intestine – the basis for a healthy life, ISBN 978-954-91196-3-3

Профил в oDesk:

Zlatomir Zlatev – oDesk

Сертификати:

Mathematical Biostatistics @ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2013 (Statement of Accomplishment – with Distinction):

Machine Learning @ Stanford University, 2013 (Statement of Accomplishment):

Introduction to Databases @ Stanford University, 2013 (Statement of Accomplishment – with Distinction):