Новини

Доклад за състоянието на Bitcoin за 3-то тримесечие на 2014 година

Докладът за състоянието на Биткойн (Bitcoin) за 3-то тримесечие на 2014 година вече е наличен. Докладът е изготвен от CoinDesk и е наличен за разглеждане в 69 слайда. В него ще намерите обобщена информация за:

1) Резюме
2) Цена и оценяване
3) Медии
4) Инвестиции
5) Търговия
6) Технология
7) Регулация

Разгледайте доклада като натискате на стрелката надясно за нов слайд:

0