Какво е Биткойн?

Bitcoin

Биткойн:

Какво е Биткойн?

Биткойнът (Bitcoin, BTC, XBT) е децентрализирана дефлационна криптографска валута, която е базирана на математически алгоритъм. Емитирането на биткойни също се подчинява на математически алгоритъм с отворен код и централните банки и държавите не могат да емитират биткойни или да влияят по какъвто и да е начин върху общото количество емитирани биткойни. Във всеки един момент можете да проверите емитираните към момента биткойни. Максималното количество биткойни, които някога ще има в обръщение е 21 милиона. При делене на един биткойн се получават по-малките единици – милибиткойн (една хилядна от биткойн), микробиткойн (една милионна от биткойн) и най-малката единица сатоши (една сто милионна от биткойн).

Кой са основните отличителни черти на биткойн спрямо другите валути?

Има няколко основни правила, които децентрализираната пиър ту пиър биткойн мрежа спазва и не могат да бъдат нарушавани при намеса на държави или техните централни банки:

  • За която и да е друга валута никога не можете да знаете колко е емитираното количество. За биткойн знаете точно колко е емитирано в момента и колко ще е емитирано след 10, 20 или 100 години. Количеството биткойни в обръщение към момента можете да видите тук: http://bitcoincharts.com/bitcoin/
  • Един и същ биткойн никога не може да бъде в два различни портфейла или да бъде изхарчен едновременно за две различни неща –нещо, което при валутите, емитирани от държавите и техните  централни банки не се спазва и огромното количество пари могат да бъдат изхарчени едновременно за различни неща под формата на заем, а банките поддържат само частичен резерв от около 10%.
  • Транзакция не може да бъде отменена и върната без съгласието на човека, до който е транзакцията.
  • Биткойн сметките и портфейлите не могат да бъде запорирани (замразени).
  • Всяка транзакция в биткойни е публична от началото на съществуването на системата до евентуалното и спиране (вероятността спирането да е в близките 100 години е около вероятността голям метеорит да блъсне земята – не е невъзможно, но е доста слабо вероятно). Въпреки че транзакциите са публични, те са е псевдо анонимни – при спазване на определени правила и ако не става въпрос за огромни суми пари анонимността в мрежата е гарантирана.

Какъв е курсът на биткойна?

Курсът към момента на един биткойн към долар на една от големите световни борси е: Курс на Биткойн в Bitstamp
Очакването е засега цената да се качва значителтно. Покачването е породено от ограниченото количество в обръщение при силно покачваща се популярност, експоненциалното покачване на сложността на мрежата, което я децентрализира допълнително и я прави все по-сигурна, непрекъснато покачващият се брой индустрии и бизнеси, които започват да приемат биткойни за разплащане, постоянно разрастващите се бизнеси и банки, които започват да свеждат биткойна на ниво, удобно за потребителя, дефлационната същност на валутата, което я прави единствената с това качество, самото покачване също кара много хора да купуват поради очакването да забогатеят от това и др.

Как да си направя биткойн портфейл?

Има различни биткойн портфейли, като основните 3 вида са:

  • Софтуерен портфейл – инсталирате си софтуер на компютъра, който е вашият портфейл. Отговорността за портфейла ви е ваша – винаги правете копие на поне още едно място и винаги използвайте силна парола за портфейла си. Ако загубите портфейла си губите и биткойните, които има в него – точно както реалният портфейл в джоба ви. Има софтуерни портфейли, които поддържат офлайн режим – такъв портфейл се намира на компютър, който не е свързан към интернет и съответно не може и да бъде разбит (хакнат) през интернет. Има и портфейли, които позволяват парите ви да са криптирани и разпечатани на лист хартия и това да е единственият носител на парите ви – губите листа хартия и губите достъп до парите си.
  • Уеб базиран портфейл – удобството е, че винаги имате достъп до портфейла си през интернет, а неудобството е че ако някой хакне сайта, който използвате може да се добере до парите ви. Така разчитате на трета страна за пази парите ви (съответният сайт, който използвате за портфейл – нещо като онлайн банкиране, но без покритие от държавата ако банката изгуби парите ви).
  • Мобилен портфейл – на смартфона или таблета ви. Мобилните портфейли могат да бъдат от всеки от двата предишни вида.

Можете да имате повече от един портфейл (примерно един офлайн за дълготрайни спестявания и един онлайн, в който държите много малко пари за разплащане и лесен достъп през интернет). Към всеки портфейл можете да имате неограничен брой адреси (сметки) за получаване на пари. Адресът е публичният ключ – идентификатор, който използвате за да получавате биткойн от други хора. За да изхарчите парите от даден адрес ви трябва друг, частен ключ, който се намира криптиран в портфейла ви. Създавайте нов адрес за всеки сайт или човек. Пример: 10 човека трябва да ви пратят по 1 долар и на всичките сте дали един и същи адрес. Ако на този адрес получите 9 долара това означава, че 9 от тях са ви изпратили, но вие няма да знаете кой точно е този човек, който не ви е изпратил парите. Поради тази причина на всеки от тези 10 човека трябва да дадете отделен адрес, на който да ви изпрати пари.

Повече за изборът на портфейл можете да прочетете тук: http://bitcoin.org/en/choose-your-wallet

ВНИМАНИЕ! Винаги правете копие на портфейла си на сигурни места и със сигурна парола. Изгубите ли портфейла си губите и парите си.

Мога ли да си купя или да продам биткойни към други класически валути (долар, евро, лев, …)?

Има много обменни борси (exchange, change), на териториите на различни държави, от които можете да купите или да продадете биткойни. Вече има и някой банкомати, които работят с биткойни. За територията на България към сегашният момент, за покупка под 3 биткойна, най-изгодното, което аз съм намерил е тук.. За по-големи суми (над 3 биткойна към момента на писане на статията, но направете собствено проучване) е по-изгодно да си купите от някоя от големите световни борси като http://bitstamp.net. Има и борси, на които освен с Биткойн можете да търгувате и с акции от различни бизнеси, както и с други криптовалути. Такива са Crypto-Trade, HavelockInvestments и BTC-e.

Купувай и продавай биткойни

Има ли начин да изкарам малко количество биткойни за да изпробвам системата без да ги купувам с пари?

Да, има редица сайтове, които плащат малки количества биткойни (няколко цента по сегашният курс към долара изкарани за няколко минути на ден) за да изгледате няколко реклами или да решавате прости задачи. Ето няколко такива сайта: Сайт 1, Сайт 2, Сайт 3, Сайт 4.

Легален ли е биткойна?

Постепенно различните законодателства започват да наваксват с бързо разрастващият се пазар. Официалното становище на българските институции към момента на писане на статията е: “Биткойн не може да се приеме за финансов инструмент и може да се търгува на нерегулиран пазар.”

02 Април 2014: според НАП доходите от сделки с биткойн се декларират и облагат:

Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).

Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.
Източник: НАП.

В Германия, Англия и САЩ регулирането е подобно, а ако си купите нещо с биткойни се плаща ДДС, както и ако си купите същото нещо с пари. В различните държави официалната позиция към момента относно биткойна и част от проложенията му варира между виртуална собственост и пари или накаква комбинация от двете. Някои компании, както и някой държавни органи в различни части на света вече позволяват част или цялата заплата на служителите да бъде изплатена в Bitcoin при желание от страна на съответният служител.

Повече информация:

Добавено на 27.01.2014: Статия в “Капитал” – прави добър обзор на настоящето положение без да съм напълно съгласен с всичко написано вътре: Капитал: “В началото бе Bitcoin”

ВНИМАНИЕ! Има много пирамиди във всякакви валути – съответно и в биткойн. Мислете! Не нося отговорност за собствените ви действия и за възможните печалби или загуби от тях. Ако децентрализираната биткойн мрежа бъде хакната цената на биткойна може да падне почти до нула. Тази статия е чисто информативна.

Ако намирате статията за полезна я споделете с приятели в социалните мрежи.

Можете да ми изпратите Bitcoin дарение на адрес:

Bitcoin1DYJ1Nh4j4Fw6ezBE4VYvAeNvwndbb57hq